są takie jeszcze w Europie

F O L K L O R

czyli dla każdego coś

...

Folklor, czyli prawie dla każdego coś - Gwiazdor

Z historii Pomorza
Kultura

 Budowle i obiekty przyrodnicze
 Zdrowie a natura
 Przysłowia meteo
 Najstarsi muzykanci
 Twórcy
 Imprezy
 Literatura

ZESPOŁY  kontrabas ze smykiem - folklor i folklorystyczna kapela

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA
Kapela Goleniowska i zespół śpiewaczy RUTKA
Kapela Rycha
Inne zespoły
Solista

    

Folklor i kultura ludowa,

to często wstydliwe tematy dla znacznej grupy ludzi wywodzących się ze wsi i także tam zamieszkujących. Tymczasem, nie ma czego się wstydzić.
    „Kultura ludowa jest nieodłączną częścią rozwoju cywilizacyjnego narodów, społeczeństw, grup etnicznych. Wśród różnych elementów istotnym wyznacznikem jej charakteru jest muzyka, sposób tworzenia, wykonywania, podtrzymywania i kontynuowania tradycji. (...) Tradycja jest swoistą propozycją przeszłości dla przyszłości. Przywiązanie do niej oznacza uznanie wartości dziedzictwa kulturowego dla życia jednostki i społeczeństwa, a nie nostalgię za przeszłością.”
Bogdan Matławski: Tradycje polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego
***
    „Humanistyka stanowi jedną z szans wyrwania regionu z opłotków drugorzędności. Każdego regionu a zwłaszcza szczecińskiego; wystarczy przypomnieć obraz demograficzny samego Szczecina: ponad połowa dorosłych dzisiaj mieszkańców tego miasta przybyła tutaj bezpośrednio ze wsi, a ok. 15 % pochodzi z małych miasteczek. Życie tych ludzi to godne nieraz książki epopeje mówiące o awansie, którego najbardziej dobitnym przykładem jest ów chłop znad Dźwiny, czy Bugu, który przyjechał tu z prymitywnym narzędziem rolniczym a dziś jest budowniczym oceanicznych statków, człowiekiem w pełni nowoczesnym.(...)”
Mariusz Czarniecki: W tyglu nowej kultury. Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Krajowa Agencja Wydawnicza
***
    „Pomorze Zachodnie dzieliło się na kilka stref kulturowych, wśród których istniało kilka wysp charakteryzujących się kulturową odmiennością. Na tle kulturowo jałowej większości regionu stan ten szczególnie czytelny jest w przypadku miejsc występowania stroju ludowego oraz, jakże odmiennej od innych regionów, ludowej plastyki. Wyspami takimi były niewątpliwie okolice Pyrzyc tzw. Weizacker, tereny położone w pobliżu jeziora Jamno, Trzebiatowa, Szadzka, Łeby i Wrzosowa. Kultura typu ludowego Pomorza Zachodniego w całej swej zasadniczej masie jest właśnie skutkiem procesów asymilacyjnych.”
Wojciech Łysiak: Dawny humor ludowy Pomorza Zachodniego.
***
„Cymbaliści na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. Spadkobiercy Jankiela”
***
Radio Szczecin

***


Sponsor domeny Zagórski.IT


Głosuj na tę stronę!
Forum Dyskusyjne

 Awans zawodowy
 Bicycl 50
 Humor
 Zagadki ludowe
 Technika i komp...
 Baby...

Hiperłącza
  do stron:
    - związanych z folklorem
    - przydatnych
    - dla ciekawych


  - Katalog Ciekawych StronWszelkie prawa zastrzeżone   Kliknij i ewentualnie napisz...