są takie jeszcze w Europie

F O L K L O R

czyli dla każdego coś


Kliknij i jeśli masz życzenmie, napisz


Z historii Pomorza
Kultura

  Budowle i obiekty przyrodnicze
  Zagadki ludowe
  Zdrowie a natura
  Przysłowia meteo
  Najstarsi muzykanci
  Twórcy
  Imprezy

ZESPOŁY oj gra ona, gra

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA
Kapela Goleniowska
Kapela Rycha
Inne zespołyWIERZBIĘCIN

    Wierzbięcin to duża wieś sołecka położona na płd.-wsch. krańcu gminy, w odległości ok. 6,5 km od Nowogardu; przy drodze wojewódzkiej Nowogard - Dobra Nowogardzka. Wieś położona wśród płaskich terenów rolniczych, z dala od kompleksów leśnych. Bezpośrednio od zachodu przepływa rzeka Dobra.

        Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem
    Pałac to obiekt 2-kondygnacyjny o cechach klasycyzujących, wybudowany w 1876 r. Charakteryzuje się prostopadłościenną bryłą z ryzalitem od strony SE i wieżą po stronie NE. Obiekt podlega ochronie prawnej.
    Park pałacowy założony po południowej stronie dziedzińca folwarcznego, założony najprawdopodobniej w okresie budowy pałacu; w XIX w. Przybrał cechy parku naturalistycznego.

park i ...


    Rządcówka - z pocz. XX w., budynek osadzony na cokole z kamienia łamanego, murowany, tynkowany, z wystawką, przez jakiś czas pełniła funkcję domu mieszkalnego.

...    Zabudowa mieszkalna wsi zróżnicowana pod względem typologicznym i chronologicznym. Zagroda nr 31 - murowana, XIX/XX w., 7- osiowa, z wystawką, bogatym detalem. W obrębie tej zagrody zachowany budynek inwentarski ceglano-kamienny z końca XIX w.

ktoś tu zadbał o...cdn.Materiały źródłowe:
Studium ruralistyczne.
Zdjęcia wykonane przez autora strony.


Wszelkie prawa zastrzeżone

 Bicycl
 Humor
 Technika i komp...
 Awans zawodowy

 Hiperłącza

  do stron:
    - związanych       z folklorem
    - przydatnych
    - dla ciekawych

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!