Tu jest miejsce dla ...
są takie jeszcze w Europie

FOLKLOR

czyli dla każdego coś


Kliknij i jeśli masz życzenmie, napisz


Z historii Pomorza
Kultura

  Budowle i obiekty przyrodnicze
  Zagadki ludowe
  Zdrowie a natura
  Przysłowia meteo
  Najstarsi muzykanci
  Twórcy
  Imprezy

ZESPOŁY  oj gra ona, gra

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA
Kapela Goleniowska
Kapela Rycha
Inne zespoły


    Folklor i kultura ludowa, to często wstydliwe tematy dla znacznej grupy ludzi wywodzących się ze wsi i także tam zamieszkujących. Tymczasem nie ma czego się wstydzić.
    "Kultura ludowa jest nieodłączną częścią rozwoju cywilizacyjnego narodów, społeczeństw, grup etnicznych. Wśród różnych elementów istotnym wyznacznikem jej charakteru jest muzyka, sposób tworzenia, wykonywania, podtrzymywania i kontynuowania tradycji. (...) Tradycja jest swoistą propozycją przeszłości dla przyszłości. Przywiązanie do niej oznacza uznanie wartości dziedzictwa kulturowego dla życia jednostki i społeczeństwa, a nie nostalgię za przeszłością."
Bogdan Matławski: Tradycje polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego

***
    "Humanistyka stanowi jedną z szans wyrwania regionu z opłotków drugorędności. Każdego regionu a zwłaszcza szczecińskiego; wystarczy przypomnieć obraz demograficzny samego Szczecina: ponad połowa dorosłych dzisiaj mieszkańców tego miasta przybyła tutaj bezpośrednio ze wsi, a ok. 15 % pochodzi z małych miasteczek. Życie tych ludzi to godne nieraz książki epopeje mówiące o awansie, którego najbardziej dobitnym przykładem jest ów chłop znad Dźwiny, czy Bugu, który przyjechał tu z prymitywnym narzędziem rolniczym a dziś jest budowniczym oceanicznych statków, człowiekiem w pełni nowoczesnym.(...)"
Mariusz Czarniecki: W tyglu nowej kultury. Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Krajowa Agencja Wydawnicza
***
    "Pomorze Zachodnie dzieliło się na kilka stref kulturowych, wśród których istniało kilka wysp charakteryzujących się kulturową odmiennością. Na tle kulturowo jałowej większości regionu stan ten szczególnie czytelny jest w przypadku miejsc występowania stroju ludowego oraz, jakże odmiennej od innych regionów, ludowej plastyki. Wyspami takimi były niewątpliwie okolice Pyrzyc tzw. Weizacker, tereny położone w pobliżu jeziora Jamno, Trzebiatowa, Szadzka, Łeby i Wrzosowa. Kultura typu ludowego Pomorza Zachodniego w całej swej zasadniczej masie jest właśnie skutkiem procesów asymilacyjnych."
Wojciech Łysiak: Dawny humor ludowy Pomorza Zachodniego.
***

 Bicycl
 Humor
 Technika i komp...
 Awans zawodowy

Hiperłącza

  do stron:
    - związanych       z folklorem
    - przydatnych
    - dla ciekawych

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Wszelkie prawa zastrzeżone