F O L K L O R

czyli dla każdego co¶


KAPELA RYCHA

nie tylko na fujarce można grać

1999 - 2000     2001 - 2006     2007 - 2009     2010     2011     2013


2012

 • 08 stycznia 2012 r., Nowogard - Finał XX Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy

Kapela Rycha w XX finale WO¦P

Kapela zaprezentowała się z repertuarem o charakterze bardziej biesiadnym niż zwykle. Przypomniała także pastorałkę "Kolęda, kolęda przyszła pod dach"...




 • 01 maja 2012 r. - 20 lecie ludowego zespołu ¶piewaczego "Wesoła Ferajna"

      Było to najważniejsze wydarzenie tego dnia w Nowogardzie. Przypomnienie historii zespołu i pierwszego instruktora było wstępem do tego co było dalej.

  ...

      Na tę okoliczno¶ć przybyły zaprzyjaĽnione zespoły i dały krótkie koncerty - z najlepszymi życzeniami i upominkami dla jubilata. Kapela Rycha

  ...

  za¶piewała m.in.:

  "Wesoła Ferajna dwadzie¶cia lat ¶piewa,
  kultury ludowej iskierk± rozgrzewa.
  Ach jak ¶piewa i rozgrzewa;
  ¦piewa i rozgrzewa!"

  Renia jak na pierwszy raz ¶wietnie się spisała!
  PóĽniej jeszcze Kapela Rycha golczewski zespół ¶piewaczy wspierała:

  ...

  ...


 • 12 maja 2012 r. Goleniów - "RAZ NA LUDOWO"

  Powiatowy przegl±d zespołów ludowych i solistów w sobotnie popołudnie nie zawsze jest dobr± propozycj±. Najpierw zespoły taneczne, a póĽniej "cała reszta" - tak okre¶lali to uczestnicy.

  ...

  Jeste¶my w pi±tkę i się staramy. Ta scena jest dla nas nieprzychylna. Czarne tło i słabo się słyszymy. Pomimo tych problemów udało się kapeli zostać wyróżnion±!



 • 19 maja 2012 r. Drawno - "V WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW LUDOWYCH"

  Tu jeste¶my pierwszy raz. S± 23 zespoły z woj. zachodniopomorskiego i wszystkie klasyfikowane w tej samej kategorii. Pierwszy raz na takiej rangi imprezie jest Renia.

  ... ...

  Korowód ulicami miasta na teren o¶rodka rekreacyjnego i tutaj wspólne biesiadowanie...

  ... ...

  i jeszcze fotografowanie. Pucharu za I miejsce jeszcze nie mieli¶my. Już mamy! P

  ...



 • 23 czerwca 2012 r. Le¶na - "SWOJSKIE GRANIE I ¦PIEWANIE - II Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej"

  W roku ubiegłym Szprotawa, a w tym Le¶na (dolno¶l±skie). Zgodnie z założeniem programowym festiwalu zespoły prezentowały swoje umiejętno¶ci wykonawcze w graniu i ¶piewaniu utworów tworzonych po 1954 roku.

  ...
  Jeste¶my podobnie ubrani, ale nie na scenę.

  ... ...
  Zaczynaj± gospodarze - Zespół Smolniczanie                                                Smolniczanka, Donald i Rycho

  ... 
  My jeszcze pod namiotem się zachwycamy miejscem i organizacj± festiwalu, a tam granie, ¶piewanie, taniec i malowanie.

  ... ,,,
  Nasze przygotowania przed wej¶ciem na scenę nie uszły uwadze zainteresowanych, a na scenie ¶l±ska kapela.

  ... 
  "Bas basuje umpa um"


  Po wycieczce ulicami miasteczka specjalnym pojazdem typu ciuchcia, i występach jeszcze kilku zespołów podsumowanie i... Srebrny MoĽdzierz dostaje się Kapeli Rycha - za II miejsce.

   
  W gospodarstwie agroturystycznym trochę artystycznie i biesiadnie oraz Polaków rozmowy. Na drugi dzień było jeszcze kilka chwil przed wyjazdem na zwiedzanie, zdjęcia i wymianę różnych materiałów.

   
  Taka porcja lodów stawia na nogi i ożywia.              A tu jeszcze specjalna piosenka na okoliczno¶ć wręczenia tego kwiatka.



 • 22 lipca 2012 r. Bobolice - "SIEMIONALIA" Przegl±d Zespołów i Twórców Ludowych

  Po barwnym korowodzie ulicami miasteczka i czę¶ci oficjalnej 36 wykonawców: kapel, zespołów pie¶ni i tańca, zespołów ¶piewaczych i solistów – z Kaszub, Kociewia, Pomorza ¦rodkowego i Zachodniego zaprezentowało wszystko co najlepsze. Były tańce i po godz. 20:00 ognisko...

  ...  ...
  Na pocz±tek rozmowy i wspominanie tamtych lat, które już nie wróc±. Miłe spotkanie z Państwem Bronisław± i Władysławem Królami :)

  ...  ...
  Zespoły tańcz±ce i ¶piewaj±ce, kapele graj±ce i ¶piewaj±ce przy i na scenie...

  ...
  Rozmowy i rozdawanie materiałów promocyjnych to też ważne działanie.

  ...
  A tu znowu granie i ¶piewanie, chociaż przy niezbyt liczebnym stanie to jednak... zapamiętanie i udanie:)

    ...
  Tu słuchaczy i uczestników tańcowanie z pod¶piewywaniem. Na koniec trofeów odbieranie i wzajemne gratulacje oraz ob¶ciskiwanie.

  ...  
  Jeszcze różnych znaczków i symboli podziwianie, rozmowy i rozstawanie z życzeniami zdrowia aż ¶wit nastanie i na następne spotkanie. Takie to jest ludowe bajanie i o ludzi działaniach rozmy¶lanie.



 • 15-16 wrze¶nia 2012 r. Spała - DOŻYNKI PREZYDENCKIE

  DZIAŁO SIĘ, OJ DZIAŁO! Granie i ¶piewanie przy wieńcu z Krze¶nicy - reprezentuj±cym nasze województwo, miła rozmowa z PARˇ PREZYDENCKˇ, korowód z centrum Spały do Centralnego O¶rodka Sportowego, występ na scenie głównej, granie i ¶piewanie przy stoiskach wystawienniczych woj zachodniopomorskiego...

  ...

  ...  ...

  ...

  ...

  ... ...

  ...

  ...

  Podziwianie wyrobów twórców ludowych i producentów żywno¶ci ekologicznej z całej Polski, biesiadowanie, rozmowy i ludowe bajanie, pożegnania i rozstania. Wrażenia wywiezione z tej wyj±tkowej imprezy pozostan± na długo i będ± mile wspominane...



 • 20 paĽdziernika 2012 r. Goleniów - XX lecie Kapeli Goleniowskiej
  Najpierw zaprezentowali się jubilaci...  ...
  PóĽniej grały i ¶piewały zaproszone zespoły...
  ...

  Za¶piewali¶my im m.in taki tekst:
  "Dzi¶ Kapela Goleniowska jubileusz swój obchodzi,
  a Kapela Rycha ¶piewem, prozę życia im osłodzi."

  i do tego specjalny tekst toastowy...

  ...  ...
  Aż ludzie powstawali i razem z nami ¶piewali.  PóĽniej Gieniu jeszcze sprawdził poprawno¶ć tekstu na pucharze i poszli¶my jeszcze raz na scenę...


  ...  ...



  Kontakt