F O L K L O R

czyli dla każdego co¶


KAPELA RYCHA

nie tylko na fujarce można grać

1999 - 2000     2001 - 2006     2007 - 2009     2010


2011

 • 09 stycznia 2011 r., Nowogard - Finał XIX WO¦P

  ...

  Kapela zaprezentowała repertuar zupełnie nowy, w tym utwory z Lubelszczyzny i Wielkopolski wykonane instrumentalnie... Fot. Piotr Wierzbicki
 • 01 maja 2011 r., Żabnica - Maryjne ¶więtowanie

  procesja ruszyła...   Bogurodzica...
  Przy kapliczce "Bogurodzicę" kapela wykonała
  Czermnickie i biesiadnie   ...
  Tutaj kapela w repertuarze biesiadnym się zaprezentowała. Za swoje granie i ¶piewanie, podziękowanie otrzymała. • 09 maja 2011 r., SP 1 w Nowogardzie - Lekcja kultury i muzyki inaczej - folklor muzyczny.

  Hej, hej w Nowogardzie...   podziękowanie   więcej • 21 maja 2011 r., Goleniów - Goleniowskie Prezentacje "Raz Na Ludowo".

  Za ok. 11 minutowe prezentowanie 4 utworów (I wzięna se - Kulice, Kulice - Marysieńka - Jakem z Tob± chodził.) kapela została dobrze zauważona i dyplomem doceniona.

  dyplom laureata - Kapela Rycha • 1 lipca 2011 r., Goleniów - Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Nad In±". Był to pierwszy dzień Festiwalu Hanzeatyckiego.

  Było rojno, gło¶no i wesoło. Poza zespołami folklorystycznymi z Czech, Litwy, Rosji, Niemiec i Polski były orkiestry dęte, zespoły taneczne, kapele rockowe, motocykli¶ci, jeĽdżcy konni, rycerze, kolekcjonerzy, producenci, handlarze, zwykli i niezwykli widzowie...


  ... 

   
  ...  • 2-3 lipca 2011 r., Wałcz - VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Zespołów ¦piewaczych i Kapel jako oprawa wręczenia władzom miasta Honorowej Flagi Europy i Jarmarku Stefana Batorego.

  Kapela Rycha była jednym z 9 zespołów z różnych regionów Polski, wcze¶niej zakwalifikowanych. Te zespoły to: Chabry, Czeremcha, D±browiacy, Echo Kujaw, Kapela Rycha, Koleczkowianie, Ostrowianie, Swaty, Warzęgowianie, Wierzbniczanki. Po korowodzie ulicami miasta, odbyło się przekazanie flagi. Póżniej granie i ¶piewanie regionalnych utworów - starych i nowych. Wieczorem wspólne biesiadowanie... W drugi dzień znowu granie i ¶piewanie oraz... pożegnanie.

  ... ...

  ... ...
  Szacownych go¶ci i zespoły powitano chlebem...

  Chabry, Czeremcha, Swaty, Warzęgowianie, Koleczkowianie, Wierzbniczanki, Kapela Rycha, D±browiacy, Echo Kujaw, Ostrowianie... ...

  ... 

  więcej
 • 8-10 lipca 2011 r., Szprotawa - XIX Ogólnopolski Festiwal Grup ¦piewaczych "Ziemia i Pie¶ń". Po drobnych perypetiach z dojazdem dojechali¶my do celu. Okazało się, że będziemy w każdym dniu dojeżdżać, minimum po 2 razy (4,4 km w jedn± stronę - z hotelu do parku ze scen±). S± cztery grupy przegl±dowe po 12 osób. Jeste¶my w drugiej grupie jako ostatni.

  ... Hej, hej w Nowogardzie...
  Po zakwaterowaniu, oswajamy się z miejscem i jedziemy do parku. Ok. 22. jeste¶my już na scenie. Po pierwszym naszym utworze publiczno¶ć zaczęła tańczyć.

   ...
  W drugim dniu od rana zwiedzamy miasteczko. Napotkan± złot± rybkę karmimy i w my¶lach sobie życzymy...

  ... Pyrzyczanie...
  Jeste¶my przy DK. Za nim trwa zabawa, ale... s± też Pyrzyczanie. Pamiętamy, że byli¶my z nimi w Kro¶nie Odrzańskim i... zdobyli¶my Złot± Sowę (2006 r.)! Złot± Sowę zdobyli¶my jeszcze w 2009 r.

  Górale Czadeccy Dziewczyny z zachodniopomorskiego...
  JURY... skryło się troszeczkę Zespół z Małopolski
  Dominuj± zespoły ¶piewacze, bo tu głównie o ¶piewanie chodzi. Jury ma trudne zadanie. Jest dużo bardzo dobrych zespołów ¶piewaj±cych a'capella.

  ... z Wielkopolski... z dudami
  Były zespoły z województw: dolno¶l±skiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego...

  Fotogaleria z korowodu


  szprotawski laur - Li¶ć Dębowy... Nagroda specjalna...

  Nie liczyli¶my na tak wiele, ale mieli¶my apetyt na ten... li¶ć!
  Serdecznie dziękujemy sponsorom za wszelk± pomoc w realizacji wyjazdu na tę ważn±, o wysokiej randze imprezę.
 • 17 lipca 2011 r., Koszalin - V Letnie Spotkania z Folklorem

  Dobrze, że ruszyli¶my wcze¶nie. Po 2 godzinnej jeĽdzie w korku... znaleĽli¶my nowe miejsce tych spotkań. Na 20 zespołów byli¶my jako 2 zespół na scenie. Wszystkie zespoły traktowane w jednej kategorii.

  ...
  Dzisiaj w czwórkę, ale bez taryfy ulgowej. Fot. Danuta Mazurek

  ...
  Koszalińska publiczno¶ć gor±co nas oklaskiwała.


  Pomorze "¶rodkowe" jest dla nas trudnym podregionem i to co osi±nęli¶my jest dużym sukcesem. Pomimo, że lobby w tamtym terenie mocno działa - zostali¶my wyróżnieni. • 27-28 sierpnia 2011 r., Drawsko Pomorskie - II DRAWSKI JARMARK FOLKLORU

  W tym roku duża frekwencja, bo jest 40 uczestników. Kapela i nasz "nadworny" fotograf, jeste¶my optymistami

  Kapela Swaty Kapela Rycha w korowodzie
  Kapela Swaty otrzymuje klucz do bram miasta. Będ± rz±dzić! Po otwarciu Jarmarku, korowód rusza do Parku Chopina.

  Kapela Rychaprzy czołgu Kapela na scenie
  Kapela miała trochę czasu na zdjęcia przy czołgu i zwiedzanie miasta. Uczestników przegl±du drawskiego w tym roku multum, więc...

  Kapela w repertuarze wielkopolskim Niedzielne zawody -
  Zaprezentowali¶my repertuar z Pomorza i Wielkopolski. Gieniu się przebierał w biegu. Na drugi dzień Rycho współzawodniczył także w innych dyscyplinach...

  Ciekaw± formę przybrała malwa Dyplom...
  Nam, przypadła srebrna malwa - zaraz po zaprzyjaĽnionej kapeli SWATY z Będzina, która zgarnęła malwę złot±. W¶ród uczestników, były zdania podzielone co do decyzji jurorów, ale to norma. Jeste¶my zadowoleni z tego, ze znowu spotkali¶my się i zaprezentowali¶my co¶ innego i inaczej. Było miło usłyszeć z ust Burmistrza Drawska...
  co ł±czy Drawsko i Nowogard?
Kontakt