TECHNIKA W SZKOLE

      To smutne, że niektórzy większość wolnego czasu, spędzają przed ekranem komputerowym. Ty jednak staraj się skorzystać z możliwości komputera tylko w koniecznym zakresie.
    A teraz o technice w szkole...
Celem nauczania techniki w gimnazjum jest przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej i osiągnięcie przez ucznia następujących kompetencji:
- określenie i ocenienie własnych mocnych i słabych cech; ocenienie własnych możliwości sprostania wymaganiom wstępnie wybranego zawodu (stanowiska pracy).
- stosowanie rónorodnych metod i środków (symboli, rysunków, kodów i zdjęć), w porozumiewaniu się na temat zagadnień technicznych.
- czytanie i sporządzanie prostych dokumentacji technicznych.
- bezpieczne i wydajne posługiwanie się podstawowymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami, dobieranie narzędzi oraz utrzymywanie ich w stanie sprawności.
- eksploatacja urządzeń i systemów technicznych związanych z życiem codziennym z uwzględnieniem zasad i reguł bezpieczeństwa, w tym korzystanie z dróg i pojazdów.
Jak osiągnąć te cele w warunkach wspóczesnej szkoły? To pytanie, na które nie sposób odpowiedzieć wprost.
Aby ułatwić osiągnięcie celów, nauczyciel ocenia następujące obszary aktywności uczniów: aktywność na zajęciach, zaangażowanie w podejmowane działania, praca w grupie, porozumiewanie się językiem technicznym rozwiązywanie problemów, stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, działalność pozaszkolna.

Tu można znaleźć różne informacje i wiadomości, ułatwiające opanowanie wiedzy i nabycie wybranych umiejętności.
       BEZPIECZEŃSTWO ruchu drogowego!
  BEZPIECZEŃSTWO pożarowe w domu!
  BEZPIECZNE KORZYSTANIE z urządzeń zasilanych energią elektryczną
  EKOLOGIA w domu i ... nie tylko
Lutownica i lutowanie
Narzędzia pomiarowe
Proste narzędzia ogrodnicze i inne
Pierwsza Pomoc - w różnych przypadkach
       Przepisy ruchu drogowego
       MOTOROWER
       ROWERY
    Samochody, podział, budowa...
    Motoryzacja a ekologia...
    Rzutowanie prostokątne
    Suwmiarka wirtualna - nauka odczytu
"EKO-ENERGIA"
"Elektrownia jądrowa - zasada działania, rodzaje i ... konstrukcje elektrowni jądrowych na świecie"
"Wykorzystywanie źródeł energii we wspóczesnym świecie"
"Źródła energii w naszym otoczeniu"
"Obwód elektryczny"
"Rezystor"   "Kondensator"
"Póprzewodniki i ich zastosowanie"    "Dioda"   "Tranzystor"

Rozwiąż:
TESTY!
...

"Dekalog myślącego kierowcy"

1. Siedząc za kierownicą myśl i przewiduj.
2. Nie utrudniaj życia innym kierowcom.
3. Miej dużo tolerancji dla innych użytkowników drogi.
4. Nie czyń sekretów ze swoich zamiarów.
5. Prowadź pojazd w taki sposób, abyś nie musiał nikogo przepraszać za swoje błędy.
6. Szanuj przepisy drogowe nie tylko z obawy przed karą.
7. Ustąp innym, nawet wtedy, gdy prawo jest po Twojej stronie.
8. Prowadź pojazd zawsze najlepiej jak potrafisz, ale nigdy na granicy swoich możliwości.
9. Droga to nie sala sądowa - nie musisz niczego udowadniać.
10. Nie pouczaj innych.


Wszelkie prawa zastrzeżone