Ten dokument należy poprawić

HARMONIA S.A.
ul. Przyjaciół 7
00-021 Warszawa
tel. 783645
Warszawa 200900.12.05Kowalski Jan
ul.Poniatowskiego 94/34
72-200 Nowogard

SZANOWNI PAŃSTWO !

Firm a harmo przedstawia Państwu kompleksowy system orgqanizację i zarzAdzanie własnym przedsiębiorstwem . Nasz system obejmuje:
1.system kompoterowy i oprogramowanie,
2.system telekomunikacyjny „
3.archiwizację danych i dokumentów
4.umeblowanie i wystruj wnętrz adekwatnyck upodobań klienta .
Zarówno system komputerowy jak i telekomunikacyjny , a także opragromowanie uwzgledniaja indywidualne potrzeby klienta i optymalnie wykorzystują najnowszą technologię . Oprogramowanie obejmuje ;
program śledzący przepływ informacji
tworzenie baz danych ,
program ostrzegający o zbliżającym się terminie płatności,
program do tworzenia projektów’
pakiet programów wykorzystywamych w biurze,
inne, specyficzne programy z wiązane z konkretną branżą.

Archiwizacja danych i dokumentów obejmuje opragramowanie związane z pracą nad bieżącymi danymi, jak i wszechstronny system pozwalający przechowywać dane w postaci pisemnych dokumentów , taśm filmowych ,dyskietek itp. przez okres ustalony odpowiednimi przepisami .
Z poważaniem ,
Załączniki ;
- prospekty
-zdjęcia
-szczegółowe